Sociaal

‘We Serve’


Het internationale motto van alle Lions activiteiten is ‘We Serve’.

Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving.
Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.
Belgische Lions richten zich ook op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen.

Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp. Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven voor alle goede doelen. Ook met hand-en-spandiensten, ‘handen uit de mouwen’, wordt hulp verleend.
 

 

Kunnen wij u helpen?

 


Huidig sociaal engagement

 

MUZIEKPROJECT UKELIA

 

Maatschappelijk kwetsbare kinderen naar de muziekacademie brengen voor hun persoonlijkheidsontwikkeling.  Spelend ontwikkelen zij allerlei vaardigheden, die hen helpen om zich sociaal en emotioneel te ontplooien door samen te musiceren.
 

MEDICLOWNS

 

De Medi-Clowns doen elk patiëntje glimlachen. 
Lachen is gezond en daarom trekken de Medi Clowns elke dag naar kinderen in ziekenhuizen of patiëntjes thuis om deze kinderen op te vrolijken.  Met een beetje muziek en magie, maar vooral veel geschater, duiken deze professioneel opgeleide vertiermakers met de zieke patiëntjes in een wereld van fantasie en spel.
 

ST GERARDUS

 

Tehuis voor mentaal- en zwaar fysisch gehandicapte kinderen in Diepenbeek.
 

ZORGHUIS LIMBURG

 

Is een tweede thuis voor mensen met kanker. Hier krijgen zij kansen om in de natuur tot rust te komen. Vrijwilligers bieden dag en nacht een luisterend oor en praktische hulp.  De combinatie van ondersteuning en de warme huiselijke sfeer, creëren een instant thuis-gevoel.
 

SCOUTS AKABE

 

Scouts voor kinderen met- en zonder beperking.
 

VARIANT

 

Persomen met een beperking samen brengen om in groep kunst te creëren
 

SINT FERDINAND

 

Een tehuis van kinderen met een beperking zowel mentaal als sociaal   De kinderen proberen in groep terug zin te geven in het leven  De kinderen worden professioneel begeleid in de opbouw van hun toekomst.  Veel van deze kinderen lijden aan  autisme en hebben nood aan een duidelijke dag structuur zonder teveel prikkels.  Hier vertoeven ook kinderen geplaatst door het Centrum van Bijzondere Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank.
 

VZW ElKEEN

 

Is een onthaal-, oriëntatie en observatiecentrum  binnen de bijzondere jeugdzorg.  Minderjarigen geplaatst door het Centrum voor Bijzondere Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank, worden er begeleid. Dit is een tijdelijke opvang.
 

SINT VINCENTIUS

 

Helpen mensen in nood omdat armoede een onrecht is door het ter beschikking stellen van voedsel, kleding en huishoudelijke benodigdheden.  Het jaarlijks vredefeest bij nieuwjaar wordt volledig door de Lions gefinancierd.
 

JOEPIE JARIG

 

Joepie Jarig is een afdeling van St. Vincentius.  Een verjaardagsfeest voor kinderen tussen 5 en 7 jaar die wegens familiale omstandigheden dit niet kunnen organiseren.   De kinderen krijgen een feestje met versieringen, traktatie voor de vriendjes en een geschenk voor de jarige.

 


 

Sociaal engagement door de jaren heen

 

In 1966 is de club gestart met het oprichten van een BLO-school in Beringen, die financieel gesteund werd tot ze volledig op eigen benen kon staan.

Tussen 1980 en 1995 waren de belangrijkste sociale projecten  het Berkenhof in Leopoldsburg , een dagverblijf voor volwassen mentaal gehandicapten, en het Merelnestje in Lummen , een gezinsvervangend tehuis voor mishandelde kinderen.

Zowel voor de BLO school in Beringen (1977) als voor het Merelnestje in Lummen (1990) kreeg de club de prijs voor het nationaal werk waarmee telkens een serieuze extra financiele steun kon gegeven worden aan deze tehuizen.

Tussen 1995 en 2000 hebben we samen met de Rotary club van Beringen en de Ronde Tafel van Zolder jaarlijks grote bedragen verzameld voor enkele gemeenschappelijke sociale werken met de uitbating van een kreeftenrestaurant tijdens de 24-uren van Terlaemen.

De laatste jaren richten we ons vooral op lokale sociale werken, organisaties die werken met minder valide jongeren en  programma's tegen drugs- en andere verslavingen.